Canionul Mihăileni 2013/2014
Acţiune de promovare şi conştientizare a unei arii naturale protejate din Judeţul Sibiu

Caracteristici geografice

Canionul Mihăileni, cunoscut şi sub numele de “pârâul lui Brot”, reprezintă o formaţiune torenţială pe partea stângă a văii Alvăgea, afluent al Calvei, din Culoarul Visei. Canionul este adâncit în pătura sedimentară a Podişului Hârtibaciului alcătuită din depozite pliocene.

Versanţii canionului sunt foarte abrupţi. Prezintă pante de 40-90º , cu sectoare ramificate foarte înguste. Procesele geomorfologice actuale sunt condiţionate de substratul geologic friabil şi de caracterul torenţial al precipitaţiilor. Aparţinând de Podişul Hârtibaciului are şi un statut de protecţie specială ca sit Natura 2000, pentru protejarea avifaunei.

În orizontul nisipos superior al ponţianului s-a format canionul de la Mihăileni, în versanţii căruia pot fi identificate nisipuri de culoare alburiu-gălbuie cu intercalaţii de marne. Canionul este situat la 1 km de centrul comunei Mihăileni, pe partea dreaptă a drumului care urmăreşte cursul râului Alvăgea spre amonte.

Depozitele în care a fost săpat canionul sunt nisipuri slab cimentate. Pluviodenudarea şi procesele gravitaţionale determină o accelerare a dinamicii şi evoluţiei acestei formaţiuni torenţiale.

Canionul Mihăileni (monument al naturii), este o arie protejată de interes naţional ce corespunde categoriei a III-a IUCN (rezervaţie naturală de tip geologic), situat în județul Sibiu, pe teritoriul administrativ al comunei Mihăileni, în Culoarul Văii Calva, din Podişul Hârtibaciului.

Rezervația naturală cu o suprafață de 16 ha, cunoscută și sub denumirea de „Râpa lui Brod”, se află în partea sud-estică a satului Mihăileni, Sibiu și reprezintă un canion cu versanți abrupți, cu înălțimi de până la 20-25 m, desfășurați pe o distanță de 0,60 km, în malul stâng al Văii Alvăgea , afluent al râului Calva, canion creat în urma eroziunii (spălare, eroziune prin şiroire) rocilor alcătuite din sedimente pliocene.
Rezervația prezintă interes geologic și peisagistic.

Canionul, ca formă de relief inedită, merită atenţia şi eforturile necesare pentru a fi conservat.

Activităţi reprezentative în cadrul proiectului:

 1. Aplicaţia practică la Canionul de la Mihăileni.
 2. Construirea unei machete, reduse la scară, care redă forma canionului, cu elemente geologice şi de vegetaţie.
 3. Realizarea unui panou reprezentativ de prezentare (“un colţ verde”) reprezentat de o piramidă triunghiulară pe care sunt expuse imagini şi informaţii despre Canionul de la Mihăileni.
 4. Realizarea unui blog cu postarea activităţilor desfăşurate, pentru acţiunea de diseminare, asigurarea vizibilităţii proiectului.
 5. Realizarea unui pliant pentru diseminarea activităţilor din proiect.

Echipa de Proiect:

 1. Cojocariu Anca
 2. Buta Andra
 3. Popa Raluca
 4. Fleacă Teodora
 5. Popa Kristiana
 6. Olteanu Roxana
 7. Gâţan Cosmin
 8. Nan Sorin
 9. Domnar Laurenţiu
 10. Marcu Alexandra
 11. Frăţilă Diana
 12. Grădinar Mihaela
 13. Banciu Radu

Responsabil proiect: prof. Lorinczi Francisc
Colaborator: prof. Mihaela Muntean
Adresa: Apoldu de Jos, str. Nouă, Nr. 189
Telefon: 0269588212/
Email: scapoldujos@yahoo.com
Blog: Școli pentru un viitor verde