Prezentare Generală
Scurt Istoric

Comuna Apoldu de Jos este aşezată la marginea de sud a Podişului Transilvaniei, la limita sud-estică a Podişului Secaşului formând o zonă geografică distinctă cunoscută sub numele de Depresiunea Apold-Miercurea de la poalele Munţilor Cibinului şi străbătută de pârâul Secaş. Această zonă deluroasă situată în vestul judeţului este drenată de râul Secaş, fiind cunoscută prin viile şi livezile sale. În comună funcţionează două grădiniţe şi două şcoli, între care cea din Apoldu de Jos are o vechime de aproape 250 ani.

Şcoala Apoldu de Jos a fost atestată documentar în 1765. Primele date statistice referitoare la efectivele de elevi din localitate se refera la anul şcolar 1886-1887, când frecventau şcoala 30 de elevi, 3 învăţători şi 3 profesori.Un an mai târziu numărul lor a crescut la 197 elevi . În 1948-1949 s-a ajuns la 510 elevi, 8 învăţători şi 12 profesori.

După colectivizare un număr mare de locuitori s-a stabilit în mediul urban, determinând scăderea populaţiei şcolare. În 1989-1990 numărul de elevi era de 190, astăzi este de 140.

Printre dascăli de renume ai şcolii, de amintit: Rădoi Ioan, Rădoi Ana, Teuşan Valer, Teuşan Maria, Ţurcaş Anton, Ţurcaş Minerva, Preda Dumitru, Preda Maria, Câmpineanu Ioan, Câmpinenu Elisabeta, Chirca Maria, Albu Ioan, Sas Maria, Sas Paraschiva.

După al II-lea război mondial la conducerea şcolii s-au aflat: Topârcean Ioan (1944-1965), Câmpineanu Ioan (1965-1977), Câmpineanu Elisabeta (1977-1983, Dragomir Leontina (1983-1989). Actualmente la conducerea şcolii se află prof. Popa Ioan, începând cu 1990. Din anul şcolar 2005-2006 Şcoala cu clasele I-VIII Apoldu de Jos a devenit unitate de învăţământ cu personalitate juridică, cu următoarele structuri: Grădiniţa Apoldu de Jos şi Şcoala cu clasele I-IV Sângătin, cu un număr de 202 de elevi şi preşcolari, pregătiţi de un număr de 3 educatoare, 5 învăţători şi 8 profesori.

DProiectul de dezvoltare instituţională elaborat în perioada 2000-2005 menţionează instalarea şi funcţionarea CDI din anul şcolar 2005-2006, CDI inaugurat în 2006 în parteneriat cu Asociaţia de Prietenie româno-franceză Apoldu-Romagne. În prezent şcoala beneficiază de extinderea proiectului bilateral româno-francez, Educaţia pentru informaţie în medii rurale defavorizate, astfel având în vedere Ordinul M.E.C nr. 3248/01.03.2002. în Şcoală funcţionează CDI şi un laborator AEL.