Geografia mai aproape de tine

Proiectul a luat naștere la 1 septembrie 2011 din dorința de a le oferi elevilor posibilitatea de a se informa, de a se documenta și de a realiza exerciții și aplicații practice pe teren, sau de a se obișnui cu prelucrarea informațiilor, sintetizarea acestora prin realizarea unor produse concrete și de a face lecturi geografice la CDI, de a-și forma convingeri co comportamente civice demne.

Obiectivul general al acestui proiect este stimularea și sensibilizarea elevilor și a membrilor comunității pentru valorificarea și promovarea imaginii școlii, a importanței orei de geografie în cadrul acesteia și în formarea personalității copilului prin prisma educației estetice la care contribuie drumețiile, excursiile școlare, mini-expediția. Educație activă.

Obiectivele specifice, SMART pe care le-am trasat sunt:

  • cresterea interesului elevilor faţă de ora geografie, faţă de studiul orizontului local, a spaţiului montan, faţă de lecturile specifice si diversele activităţi propuse (specifice);
  • realizarea unor portofolii, hărţi, schiţe, grafice, postere, profile, diagrame, calendare, pagini de jurnal geographic (măsurabile);
  • valorificarea cunostinţelor acumulate prin articole locale sau pe Internet, bloguri gratuite;
  • alcătuirea unui almanah anual, a unei antologii cu lecturi geografice necesare formării elevului, interviuri, un CD/DVD cu filmuleţe, colaje sau albume foto, pliante, vederi (măsurabile si realizabile);
  • asigurarea, prin CDI, a accesului liber la informaţie (relevant).

Fiecare lună cuprinde o activitate eligibilă care împlineste obiectivele prevăzute. Activităţile se realizează prin aplicaţii în orizontul local, activităţi itinerante în spaţiul montan si deluros apropiat, desfăsurându-se sub formă de drumeţii, excursii, miniexpediţii cu scopul formării elevilor în spiritul educaţiei estetice.
 
La activităţile practice se adaugă cele teoretice sau aplicaţiile în cadrul scolii, în laboratorul AEL, în CDI, în sălile de clasă sau spaţii publice locale sau judeţene, prin pregătirea teoretică temeinică pentru a împlini obiectivele stabilite. Activităţile vizează un nou mod de a privi geografia, de a avea o viziune proprie asupra spaţiului mental si a orizontului local, apropiat si îndepărtat, promovarea imaginaţiei, a gândirii critice, activităţi care să fie o provocare inteligentă pentru elevi, colegi, membri ai comunităţii si în mod special doresc să stârnesc interesul elevilor pentru o Geografie Aplicativă, integrată lumii în care trăim, să constituie o modalitate de pregătire pentru viitor.
 

Laborator AEL 

Laborator CDI 

 

Aplicații

 

Invalid Displayed Gallery