E-mentor

În luna octombrie 2014 doamna Profesor de Limba şi Literatura Română, Muntean Mihaela, de la Şcoala Gimnazială Apoldu de Jos, a participat la Cursul de Formare Profesională cu titlul E-Mentor: Dezvoltarea de competenţe şi abilităţi TIC şi Mentorat educaţional al persoanelor cu dizabilităţi, pentru profesori, organizat de Universitatea ″Lucian Blaga″ din Sibiu, în parteneriat cu Universitatea ″Dunărea de Jos″ Galaţi, în cadrul proiectului POSDRU/157/1.3/S/140877.

Demersul celor două universităţi partenere urmăreşte creşterea nivelului abilităţilor, competenţelor şi informării cadrelor didactice din învăţământ cu privire la Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC), metode interactive de e-learning şi lucrul cu persoanele cu dizabilităţi. Toate aceste competenţe şi abilităţi ar urma să fie utilizate în mod extensiv în activitatea didactică din întreaga ţară, în scopul îmbunătăţirii rezultatelor procesului educaţional, precum şi creşterea accesului persoanelor cu dizabilităţi la educaţie.

Competenţe generale dobândite în urma formării în mentorat educaţional al persoanelor cu dizabilităţi (MEPD) :

 • Competenţe de mentorat al elevilor cu dizabilităţi, certificate CNFP, cu un număr de credite corespunzător;
 • Îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale pentru persoane cu dizabilităţi ;
 • Îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare cu elevii cu dizabilităţi şi părinţii acestora;
 • Cunoaşterea modalităţilor de integrare educaţională a elevilor cu dizabilităţi;
 • Furnizarea serviciilor educaţionale elevilor cu dizabilităţi în formate adaptate.

Competenţe dobândite în urma furnizării programului de instruire în utilizarea TIC:

  • Cunoaşterea şi familiarizarea cu modul de operare aferent platformelor de învăţare electronice, care permit accesul la sistemul educaţional al elevilor cu dizabilităţi;
  • Utilizarea extinsă a tehnologiei în activitatea de predare/învăţare;
  • Adaptare de curriculum în formate e-learning adaptate deficienţelor persoanelor cu dizabilităţi;
  • Familiarizarea şi utilizarea unor instrumente software şi hardware specifice în vederea utilizării materialului didactic de către elevi şi studenţi, în funcţie de tipul de dizabilitate;
  • Creşterea calităţii învăţământului prin utilizarea extensivă a TIC.